25.11.2009

Avrupa İşletmeler Ağı, Türk KOBİ’lerini destekleyecek

Today’s Zaman – Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Avrupa İşletmeler Ağı- Enterprise Europe Network (EEN) kapsamının Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri de (KOBİ) içerecek şekilde genişletilerek, danışmanlık, AB mevzuatı ve pazar araştırmaları gibi servisleri ücretsiz olarak sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı için bir mutabakat zaptı imzaladığını ve programı Ocak ayında uygulamaya koyduğunu hatırlatan Ergün, olası sorunların çözümünün temelinde iş birliği ve uyumlu çalışmanın yattığını ifade etti. Ergün bu iş birliğinin Türkiye’deki KOBİ’lere Avrupa’daki binlerce KOBİ’nin yer aldığı veritabanlarına ulaşma imkânı vereceğini ve bunun da işletmeler arasında teknoloji transferi, pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve ihracatın artırılmasına yarayacağını belirtti. Bir başka deyişle, yerli KOBİ’lere, küreselleşmeyle paralel olarak KOBİ’lerin yabancı pazarlara açılması gerekliliği açısından, Avrupa’daki diğer KOBİ’lerle ortak projeler geliştirme ve iş birliği yapma imkânı verilecek. 2007 yılında uygulanmaya başlanan ve Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabet düzeyini artırmayı hedefleyen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı, 2013 yılına kadar yürürlükte kalacak. Toplam 3.62 milyar avroluk bütçesiyle Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı, KOBİ’lere yönelik en büyük destek programlarından biri durumunda.
/Style%20Library/Invest/images/news.png