27.08.2008

Sermaye piyasasından 4 yılda 24 milyar dolar kaynak

gazeteport.com.tr - SPK Başkanı Turan Erol, 2004 yılından itibaren sermaye piyasaları kanalıyla ekonomiye toplam 24,2 milyar ABD Doları (31,9 milyar YTL) kaynak aktarıldığını söyledi. Erol; SPK'nın, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması yoluyla halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlayarak, sermaye piyasalarının fon aktarım mekanizması işlevini en iyi şekilde yerine getirmesi için çalıştığını anlattı. SPK Başkanı, bu çalışmalar sonucu sermaye piyasalarının finans sektörü içindeki payının ve piyasa derinliğinin artırılmasıyla sermaye piyasalarının ekonomik kalkınmayı finanse etme işlevinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. 2004 yılından itibaren en fazla kaynağın, 8,7 milyar ABD Doları (11,8 milyar YTL) ile 2007 yılında aktarıldığını belirten Erol, şöyle konuştu: ''2008 yılının henüz sona ermediği dikkate alındığında ve 2008 yılı içinde şu ana kadar aktarılmış kaynağın aktarım hızının aynen devam edeceği var sayıldığında 2008 yılı sonunda sermaye piyasalarından ekonomiye aktarılan kaynağın 2007 yılında aktarılan toplam kaynağı geçebileceği düşünülebilir. Bu çerçevede, 2006 yılı hariç tutulursa, sermaye piyasalarından ekonomiye aktarılan kaynakların artış trendi içerisinde olduğu söylenebilir.''
/Style%20Library/Invest/images/news.png