28.11.2008

Afrika ile ticaret katlandı

AA - Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, hedef pazar Afrika'ya yönelik stratejinin uygulamaya konmasının ardından, bu ülkelerle ticaret hacminin %131 arttığını bildirdi. Afrika ülkelerine ihracatın geçen yıl 5,9 milyar ABD dolarına, ithalatın ise 6,8 milyar ABD dolarına ulaştığını belirten Kayalar, yıl sonunda da ihracatın 9,5 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Kayalar, Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi (AEGS) hakkında yaptığı açıklamada, Afrika pazarının Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, Türk firmaları için hedef pazar olduğunu söyledi. Afrika ülkelerinin bir taraftan ihracat için pazar niteliği taşırken, diğer taraftan, sanayi için ucuz hammadde sağlama imkânı sunduğunu kaydeden Kayalar, bu çerçevede, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında ''Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi''nin yürürlüğe konulduğunu anlattı. Hedeflere ulaşılması için bir dizi aracın devreye sokulduğunu kaydeden Kayalar, AEGS’nin uygulamaya konulmasından bu yana, 11 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmalarının imzalandığını söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png