30.10.2008

Piyango ihalesine izin çıktı

Referans - Rekabet Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Milli Piyango özelleştirme ihalesi için ön koşul getirilmesine gerek olmadığına karar verdi. Kurul, ihale sonrası oluşacak rekabet durumuna bakacak. Kurul'un 23 Ekim tarihli toplantısında, ÖİB tarafından karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarını içeren ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının 10 yıl süre ile lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesine ilişkin bulunulan ön bildirim değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, "Şans Oyunları Lisansı'nın Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"in 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasının, ihalede en üst düzeyde rekabeti sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiği; bu aşamada, başka herhangi bir ön koşul koyulmasına veya başka bir kısıt getirilmesine gerek olmadığına karar verildi. Buna karşın alıcı adayları belli olduktan sonra rekabete aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği, dolayısıyla bu hususun ihaleye katılacak teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından ihale şartnamesinde belirtilmesinin gerekli olduğu kayıt altına alındı. Kurul görüşünün, bu haliyle ÖİB'ye bildirilmesine karar verildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png