30.11.2015

Yenilenebilir enerji ekipmanı üretimine yeni teşvik desteği

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalat yatırımları Yatırım Teşvik Sistemi kapsamındaki öncelikli yatırım konuları arasına alınarak 19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Karara göre minimum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları 5. bölge desteklerinden yararlanabilecek. Yapılacak yatırımlarda KDV istisnasından, gümrük vergisi muafiyetinden, yüzde 80 oranındaki kurumlar vergisi indiriminden, 7-10 yıl arası sigorta primi işveren hissesi desteğinden, yatırım yeri tahsisinden ve 2-5 puan arası faiz desteğinden faydanılabilecek.


Türkiye’nin 2023 yılındaki elektrik talebinin 440 teravat saate (TWh) ulaşması bekleniyor. Bu talebi karşılamak için ise yapılması gereken yatırım tutarı 2013-2023 döneminde ekipman yatırımları dahil olmak üzere 130 milyar dolar olarak öngörülüyor.


Türkiye, 2023 yılında kurulu gücün en az yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

Rüzgar Türbini Görseli