30.12.2010

Yenilenebilir Enerji Kanunu TBMM’de kabul edildi

Dünya - TBMM Genel Kurulu’nda, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlıyor.

Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak "dolar sent" olarak belirlendi. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için "YEK destekleme mekanizmasında" belirlenen kilovat/saat başına fiyatlar; hidroelektrik üretim tesisi için 7,3 dolar sent, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi için 7,3 dolar sent, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10,5 dolar sent, biyokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dâhil) 13,3 dolar sent, güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13,3 dolar sent olarak sıralanıyor.

Kanunda, enerji üretiminde kullanılan tesislerde yerli üretim aksam ve teçhizat kullanımı durumunda ek destekler uygulanması da öngörülüyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; enerji sektörü; yenilenebilir enerji kanunu; rüzgar enerjisi; teşvikler; yek; elektrik üretimi