31.03.2011

Türkiye, 2010 yılında % 8,9 büyüdü

Dünya - Türkiye ekonomisi 2010 yılının dördüncü çeyreğinde % 9,2 büyüdü. Piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşen son çeyrek büyümesi ile Türkiye, 2010 yılında % 8,9 oranında büyümüş oldu. % 8,9’luk bu oran Türkiye’yi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi haline getirirken, ülkenin dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girmesini de sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2010 yılında gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 105 milyar 101 milyon Türk lirası düzeyinde gerçekleşti. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ise cari fiyatlarla 15.138 TL, dolar cinsinden 10.079 ABD doları olarak hesaplandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; ekonomik büyüme; türkiye 2010 büyüme; büyüme rakamları; tüik; türkiye gsyh