31.07.2009

Dünyanın üçüncü büyük tohum bankası Ankara’da kurulacak

Dünya - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, dünyanın üçüncü büyük tohum bankasının Türkiye’de kurulmasının planlandığını açıkladı. Tohum bankasının inşası Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından düzenlenecek bir törenle başlayacak. Eker, “Mevcut durumu değerlendirmek ve biyolojik çeşitliliğimiz ile genetik kaynaklarımızı korumak zorundayız” diye belirtti. Eker, “Türkiye’de yaklaşık 10.000 bitki çeşidi ve 3000 endemik bitki türü bulunuyor. Ülkemiz, biyolojik araştırmalar için büyük önem taşıyan bitki türü genlerinin bulunması açısından bir merkez olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, 250.000 bitki türü geninin bulunacağı bir tohum bankası açmaya karar verdik” şeklinde konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png