31.10.2008

EBRD, 2010'a kadar Türkiye'ye 600 milyon dolar aktaracak 31.10.2008

Dünya - Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankasının (EBRD), 2010 yılına kadar Türkiye'ye, yerel özel işletmelerin gelişimine ve ülke ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına destek amacıyla 600 milyon dolar tutarında sermaye aktaracağı bildirildi. Açıklamada, EBRD'nin faaliyet gösterdiği Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye'nin ikinci büyük ekonomi durumunda bulunduğu hatırlatılarak "Bu nedenle de Türk ekonomisinin gelecekte göstereceği gelişim EBRD için büyük önem taşımaktadır" denildi. Kararın küresel bunalımın ortaya çıktığı ve örgütsel desteklerin ulusal ekonomilerin istikrar ve güvenliklerinin sağlanmasında etken olduğu bir döneme rastladığına da dikkat çekilen açıklamada, EBRD'nin özellikle de KOBİ'lerin finanse edilmesine yardımcı olacağı bildirildi. EBRD Başkanı Thomas Mirow, Türkiye'deki dinamik pazar ekonomisinin getirilerinden sadece Türk halkının değil, diğer bölge ülkelerinin ekonomilerinin de faydalanacağını belirterek, bölge ülkelerinde sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması için verecekleri desteğin, dünyanın büyük bir ekonomik krizin etkisinde olduğu bugün çok daha büyük önem taşıdığını kaydetti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png