29.02.2024

Yatırım Ofisi 'Market Focus: Türkiye’ Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

​Yatırım Ofisi, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Cenevre Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası ortaklığıyla "Market Focus: Türkiye" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferans, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Türkiye arasındaki revize Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) yarattığı potansiyele ışık tuttu.
 
Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Mevcut ekonomik stratejiler şeffaflığı, tutarlılığı, öngörülebilirliği ve küresel standartlara bağlılığı vurgulayarak uluslararası yatırımları artırma amacı gütmektedir." Polat ayrıca, “UDY ve portföy girişlerinde son dönemde yaşanan artış, ekonomik güvenilirliğin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
 ​
Polat, Yatırım Ofisi'nin UDY Stratejisinin yatırım ortamındaki rekabet gücünü artırma, küresel değer zincirine entegre olma, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynakları alanlarında şekillendiğini vurguladı.
 
"Türkiye, başta yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere küresel entegrasyonda önemli ilerleme kaydetmiştir." diyen Polat, bu çalışmaların anlaşmaların güncellenmesi, iş birliklerinin geliştirilmesi, lojistik imkanların geliştirilmesi, imalat sektöründe AR-GE ve tasarım gibi katma değerli hizmetlere öncelik verilmesini kapsadığını da ekledi.
 
Konferansta Yatırım Ofisi Birim Müdürü Mustafa Erdönmez de “Türkiye'nin iş fırsatları ve küresel değer zincirine katılımı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
" src=
Serbest Ticaret Anlaşması; Avrupa Serbest Ticaret Birliği; Türkiye; yatırım; UYD