24.05.2023

Yatırım Ofisi Başkanı Dünya Ekonomi Forumunda Konuştu

​​​​Dünya Ekonomi Forumunun Büyüme Zirvesinde “Güncel Büyüme Alanları: Yeni Yatırım ve Büyüme Coğrafyası" panelinde konuşan Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin kayda değer büyümesini başarıyla sürdüren uzun vadeli temellerine ve değer tekliflerine değindi.

Dağlıoğlu şu açıklamalarda bulundu: "Enflasyon şirketler için zorlayıcı olsa da Türkiye, iş modellerini hızlı bir şekilde benimseyebilen, esnek ve çevik bir ülke. Benzer şekilde, diğer gelişmekte olan ülkelerde de seçimler belirsizliğe neden olabilir, ancak Türkiye son yirmi yılda çeşitli reformlar geçirmiştir. Bu sebeple uluslararası yatırımcılar seçimle ilgili endişelenmemekteler ve son zamanlarda açıkladığımız yeni yatırımların sayısı da bu gerçeği gösteriyor. Bu bağlamda, seçimler herhangi bir belirsizlik yaratmamakta, aksine demokrasinin işlediğini göstermektedir."

Bunun yanı sıra, Dağlıoğlu şunları belirtti: "Büyüme bakımından Türkiye'nin yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 5,4'tür. Küresel ekonomideki çalkantılar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye kayda değer bir büyüme göstermeyi başarmıştır. Türkiye hızla büyüyen ve dayanıklı bir ekonomidir. Uluslararası iş dünyasından da bunu duyuyoruz. Sürekli reform gündemine sıkı şekilde bağlı kalma, özellikle küresel iş gücü sorunu sırasında sahip olduğu kapsamlı yetenek havuzu ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın bağlantı noktasında stratejik bir konum; ülkemizin genişlemesinin üç ana dayanağıdır. Elbette coğrafya tek başına yeterli değildir. Enerji, lojistik, sağlık, eğitim ve dijitalleşme başta olmak üzere son yirmi yılda altyapısına yaptığımız yatırımlar kritik önem taşıyor. Türkiye üretimde bölgesel bir güç merkezi haline geldi; tasarım ve Ar-Ge merkezi olma yolunda da ilerliyor. Ayrıca, burada iş faaliyetlerini yürüten 600'den fazla çok uluslu şirket ile küresel şirketlerin yönetim merkezi haline de gelmiştir.

Bunlar Türkiye'nin kısa vadeli enflasyondan, seçimlerden veya depremden etkilenmeyen uzun vadeli temelleri ve değer teklifleridir. Türkiye'nin başarıyla büyümesini sağlayan, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenidir."
" src=
Dünya Ekonomi Forumu; Büyüme Zirvesi; Yatırım Ofisi