15.02.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Colendi ile Ortaklık Anlaşması İmzaladı

​​​Yatırım Ofisi'nin katkıları ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve hızlı büyüyen küresel finans teknolojisi şirketlerinden Colendi arasında, Medeniyet Teknopark'ı güçlendirmeye yönelik bir iş birliği anlaşması imzalandı. 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Medeniyet Teknopark, Türkiye'nin hızla gelişen finans teknolojisi sektöründeki girişim şirketleri için bir merkez haline gelerek hem küçük ölçekli girişimleri hem de kurumsal işletmeleri desteklemeyi, böylece bölgesel ekonomik kalkınmayı canlandırmayı hedefliyor.
 
Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu açılış konuşmasında, Yatırım Ofisi'nin doğrudan yatırımın ve girişimciliğin teşvik edilmesinde oynadığı önemli role dikkat çekti. Bu projenin hayata geçmesine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlıoğlu, “Bugün yüze yakın teknoparkımız, teknoparklarda faaliyet gösteren 10.000'in üzerinde firmamız ve 1.300'e yakın AR-GE merkezimiz bulunuyor. Uluslararası yatırımcılarımızın sahip olduğu AR-GE ve tasarım merkezi sayısı 2 yıl önce 450 iken bugün bu sayı 700'e ulaştı. Türkiye genelinde farklı bölgelerdeki teknoparklarla iş birliği halinde çalışıyoruz." dedi.
 
Dağlıoğlu şunları ekledi: “Medeniyet Teknopark gibi kurumların, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji odaklı büyümenin desteklenmesinde hayati bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu değerli projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."
 
Teknopark bünyesinde yer alan teknoloji şirketlerinin yenilikçi çözümlerini küresel bir kitleyle buluşturan girişim, Türk finans teknolojisi firmalarının uluslararası alanda rekabet gücünü artırırken bölge ekonomisine de destek sağlamayı amaçlıyor. Girişim şirketlerini birbirlerinin teknoloji ve çözümlerini tamamlamaya teşvik eden bir ekosistem yaklaşımını benimseyen Medeniyet Teknopark, destekleyici altyapısıyla öne çıkıyor.
 
Teknopark, ofis olanakları, tesis içi veri merkezleri, toplantı odaları, ekipman desteği, yönetim yardımı, finansal kaynaklara erişim ve kritik iş ve teknik destek hizmetleri gibi temel hizmetleri sağlayarak girişimci teşebbüsler için elverişli bir çalışma ortamı sunuyor.
 
Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, Türkiye'nin gelişen finans teknolojisi sektörüne duyduğu güveni dile getirerek, ülkenin başarısının birinci sınıf bankacılık altyapısına ve teknolojisine dayandığını vurguladı. Tekmen, uzmanlıklarından ve geleneksel finans kurumlarıyla olan iş birliklerinden yararlanarak Türkiye'deki finans teknolojisinin büyüme potansiyelinin altını çizdi. Tekmen yapay zekanın (AI) ve büyük verinin finansal hizmetleri hızlandırmadaki dönüştürücü rolünü vurgulayarak Colendi'nin Türk girişimcilik ekosistemine katkıda bulunma konusundaki kararlılığının da sözünü verdi. Bu iş birliğinden doğacak sinerjinin Türk finans teknolojisi girişim şirketlerini küresel sahneye taşıyacağını ve sonuç olarak, Türk mühendislerin geliştirdiği unicorn ve decacorn'ları meydana getireceğini öngören Tekmen ayrıca,
 
“Colendi olarak bu alanda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini Türkiye'deki girişimcilik ekosistemiyle paylaşarak küresel oyuncular yaratmak için çalışacağız. Medeniyet Teknopark ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizin bu potansiyelini ortaya çıkaracak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yeni teknoloji merkezine vereceğimiz destek ve burada ortaya çıkacak sinerjinin de katkısıyla, Türkiye'den Türk mühendislerin geliştirdiği finans teknolojisi alanındaki unicorn ve decacorn'ların dünya sahnesine çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
" src=
Istanbul Medeniyet University; Colendi; partnership; fintech