31.08.2023

Türkiye Ekonomisi 2023 Yılının İkinci Çeyreğinde Yüzde 3,8 Büyüdü

​​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2023'ün ikinci çeyreğinde emsallerinin çoğunu geride bırakarak yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

Bu rakamlara göre Türkiye, dünya genelinde en hızlı büyüyen 4. ekonomi olurken OECD üye ülkeleri arasında ise 2. sırada yer aldı. Önceki çeyreğe kıyasla Türkiye ekonomisi aynı dönemde yüzde 3,5 büyüyerek küresel düzeyde bir çeyrekte en yüksek büyümeyi kaydetti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, hane halkı tüketim harcamaları, devletin tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarının ekonomik büyümeye katkı sağladığı görüldü.

2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'nin GSYİH'si cari fiyatlarla ABD doları bazında 271,5 milyar olarak gerçekleşti ve yıllık GSYİH ise tarihinde ilk defa 1 trilyon ABD doları eşiğini aştı. IMF beklentileri ise bu seviyeye 2023 sonuna kadar ulaşılması yönündeydi.
​​
" src=
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK; Türkiye; gayri safi yurt içi hasılası