31.05.2023

2023 Yılının İlk Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi Yüzde 4 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2023'ün ilk çeyreğinde beklentileri aşarak ve emsallerinin çoğunu geride bırakarak yıllık yüzde 4 artış gösterdi.​

GSYİH faaliyetleri yakından analiz edildiğinde; sanayi sektörü ve tarım, ormancılık ve balıkçılık haricinde, özellikle hizmetler, finans ve sigorta faaliyetleri, bilgi ve iletişim, inşaat, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri gibi bileşenlerin büyük kısmının ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür.

Katma değer; hizmet sektöründe yüzde 12,4, profesyonel, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 11,2, bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 8,1 arttı.
" src=
GSYİH; Ekonomi; TÜİK