27.02.2023

2022 Yılında Türk Ekonomisi Yüzde 5,6 Büyüdü

​Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2022'de yılda yüzde 5,6 büyüyerek G20'de en hızlı büyüyen ekonomi, AB'de üçüncü ve dünyada ise beşinci ekonomi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlanma,2022 yılında da tüm hızıyla devam etti. Türkiye'nin GSYİH değeri sekiz yılın en yüksek seviyesi ile 906 milyar ABD dolarına, kişi başına düşen GSYİH ise altı yılın en yüksek seviyesi olan 10,655 ABD dolarına ulaştı.

2022'nin son çeyreğinde Türkiye'nin GSYİH'si yılda yüzde 3,5 büyüme gösterdi. 

GSYİH faaliyetlerine daha yakından bakıldığında, özellikle yatırım harcamalarının ve ihracatın ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür.
" src=
Türkiye; GSYİH; TurkStat