5.03.2024

Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024’te 10 Basamak Yükseldi

​Brand Finance'in hazırladığı Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024, “Medya ve İletişim" kategorisinde 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşen Türkiye'nin kayda değer ilerlemesini ortaya koydu. Genel olarak bakıldığında Türkiye, önceki yıla göre 3,3'lük bir artış elde ederek 53,7 puanla endekste 25. sıraya yükseldi.

2020'den 2024'e kadar son beş yılda 14,3'lük önemli bir puan artışı elde etmesi ve 5 basamak yükselmesi Türkiye'yi Küresel Yumuşak Güç sıralamasında çarpıcı ilerlemeler kaydeden ülkelerden biri haline getirdi. Aynı endekste “Etki alanı" kategorisinde 13. sırada yer alan Türkiye'nin etkileyici performansının, zengin kültürel miras değerlerine ve uluslararası ilişkilerdeki dikkat çekici başarılarına bağlı olduğu kaydedildi.

Dünya çapında ulusal marka algılarına ilişkin en kapsamlı araştırma çalışması olarak değerlendirilen Küresel Yumuşak Güç Endeksi, Türkiye'nin elde ettiği ciddi ilerlemeyi vurguluyor. Söz konusu ilerlemenin Türkiye'nin diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulusal markalama çalışmaları gibi alanlarda uyguladığı başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle oluştuğu kaydedildi.
" src=
Türkiye; BrandFinance; YumuşakGüç