5.03.2024

Türkiye, YOİKK 2024 Eylem Planıyla Yapısal Reformları Başlatıyor


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), yapısal reformların uygulanması ve Türkiye'nin daha fazla yatırımcı çekmesine yönelik stratejisinin ana hatlarını içeren eylem planını açıkladı. Plan, hem yerli hem de uluslararası yatırımlar için daha elverişli bir ortamın teşvik edilmesine yönelik ortak bir çabayı temsil ediyor.

Paydaşlarla yoğun istişareler sonucunda geliştirilen kapsamlı eylem planı; Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) doğrultusunda 57 eylemi kapsıyor. Bu eylemler kapsamında, idari ve adli prosedürlerin iyileştirilmesi ve basitleştirilmesi, yatırım yerlerinin öncelikli olarak sanayi sektörüne odaklanarak geliştirilmesi, hedefe yönelik ve seçici yatırım finansmanının sağlanması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, iletişim ve lojistik ağlarının genişletilmesi, endüstriyel ortamda dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, emisyon ticareti sistemleri ve karbon düzenlemeleri gibi ilerici önlemlerin uygulanması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki gereksinimlerin ele alınması, iş gücünün taleplerini uygun şekilde karşılamak için eğitim sisteminin ve diğer kamu politikalarının uyumlu hale getirilmesi gibi çok çeşitli alanlar bulunuyor.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile yüksek katma değerli, teknoloji odaklı yatırımlara öncelik verilmesi, planın öne çıkan unsurları arasında bulunuyor. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde uzaktan çalışma düzenlemelerini kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerle, yenilikçiliğin ve üretkenliğin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Veri koruma yasalarını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye yönelik düzenleyici değişiklikler, yasal işlemleri kolaylaştırmaya ve yatırımcıların güvenini artırmaya yönelik mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli reformların uygulanmasında halihazırda önemli ilerleme kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki YOİKK Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde çalışarak, eylem planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya odaklanıyor. İlerlemeyi izlemek ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek zorlukları ele almak için düzenli takip ve gözetim mekanizmaları oluşturulacaktır.

YOİKK Platformu, temel amacı Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve yatırımcıların ilgisini çekmek için politika önerileri geliştirmek ve somut eylemler gerçekleştirmek olan, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan, işbirliğine dayalı bir platformdur.
" src=
Yatırım; YOİKK; Türkiye