6.09.2023

Türkiye 2024-2026 Orta Vadeli Programını Açıkladı

​​Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen bir seremoniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından başlatıldı.

Yeni ekonomik program Türkiye'nin GSYH'sinin bu yıl yüzde 4,4, 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da yüzde 5 büyümesini öngörüyor. Ayrıca, kişi başına gelirin 2023'te 12.400 ABD dolarını aşarak 2024'te 12.875 ABD dolarına, 2025 yılında 13.717 ABD dolarına ve 2026'da ise 14.855 ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Artan iş gücü katılımıyla işsizlik oranının bu yıl aşamalı olarak yüzde 10,1'e, 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a ve 2026'da ise yüzde 9,3 seviyelerine inmesi bekleniyor.

Türkiye'de yıllık enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olması beklenirken, gelecek yıldan itibaren 2024'te yüzde 33'e, 2025'te yüzde 15,2'ye, 2026 yılında ise yüzde 8,5 olarak tek haneli rakamlara gerilemesi bekleniyor.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye yeni ihracat rekorları kaydetmeye devam edecek. Ülkenin 2023 yılı için ihracat hedefi 255 milyar ABD dolarıyken 2026 yılında 302,2 milyar ABD dolarına ulaşılması hedefleniyor.

Covid-19 salgınını takiben, turizm gelirleri 2023'te 55,6 milyar ABD doları ve 2026'da 71,3 milyar ABD doları kazanç amaçlanarak yeni seviyelere revize edilmiştir.

Yeni OVP büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu finansı, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm ile iş ve yatırım ortamını kapsayan yedi alana odaklanıyor.

OVP'nin uygulamaya konmasına ilişkin hitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program'da uygulanacak politika sepetiyle para, maliye ve gelirler politikalarında eşgüdüm içerisinde hareket ederek enflasyon sorununu ülkenin gündeminden kaldıracağız." Kritik öneme haiz olan reform adımlarının yedi temel alan kapsamında tanımlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, program döneminde ekonomik büyümeden taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

OVP, bütçe sürecini başlatan ve gelişme planındaki önceliklere göre kamu politika ve uygulamalarıyla uyumlu kaynak dağılımı yapan bir araçtır. Programın ana amacı ülke için yeni ekonomik hedefleri geliştirmek, iç ve dış bütçeyi dengede tutmaktır.

" src=
Türkiye; Orta Vadeli Programı OVP; Recep Tayyip Erdoğan