18.12.2023

Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Ekim 2023'te Arttı ve Çeşitlendi

​Türkiye'nin sahip olduğu dinamik uluslararası doğrudan yatırım (UDY) ortamı, 2023 Ekim ayında umut vaat eden bir trende sahne oldu. Bu kapsamda, toplam uluslararası doğrudan yatırımda kayda değer bir artışla 1,1 milyar ABD dolarına ulaşılarak yıllık bazda yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Ekim ayı uluslararası doğrudan yatırım girişleri incelendiğinde, öz sermaye 620 milyon ABD doları ile toplam rakamın yüzde 52,2'sini oluşturarak ilk sırayı aldı. Şirketler arası kredi işlemlerini temsil eden diğer sermaye, 345 milyon ABD doları ve yüzde 29 ile ikinci sırada yer alırken, gayrimenkuller 223 milyon ABD doları ile toplam rakamın yüzde 18,8'ini oluşturdu.

Sektörel dağılıma bakıldığında, yatırımlardan en çok faydalanan sektör 321 milyon ABD doları (yüzde 48,3) ile sanayi sektörleri olurken, onu 343 milyon ABD doları (yüzde 51,7) ile hizmet sektörü izledi.

Uluslararası doğrudan yatırımlardaki artış alt sektörlere göre ayrıştırıldığında ilginç modeller ortaya çıktı. Enerji sektörü, 182 milyon ABD doları tutarında önemli bir gelir elde ederek en büyük payı aldı. Bu durum, Türkiye'nin enerji ortamına stratejik olarak odaklanıldığını vurguluyor. Onu 137 milyon ABD doları ile yakından takip eden imalat sektörü, Türkiye'nin sanayi temelinin sağlamlığına dikkat çekti. Taşımacılık ve depolama sektörü ise 96 milyon ABD doları tutarındaki kayda değer yatırımlarla üçüncü sırada yer alarak lojistik altyapıdaki potansiyel büyümenin sinyalini verdi.

Daha geniş bir coğrafi bağlamda Avrupa'nın, 522 milyon ABD doları gibi yüksek bir rakamla Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım ortamında önemli bir payı teşkil ettiği görüldü. Bu rakam, Ekim ayındaki toplam girişin yüzde 78,6'sını oluşturdu. Avrupa'yı 129 milyon ABD doları (%19,4) ile Asya'nın takip etmesi, Doğu pazarlarından gelen sürekli ilgi ve yatırımları ortaya koydu. Amerika ise 12 milyon ABD doları (yüzde 1,8) gibi nispeten düşük bir rakamla Türkiye'nin yatırım portföyündeki varlığını gösterdi.

Ülke bazında, Fransa kilit bir oyuncu olarak öne çıktı ve Türkiye'nin Ekim ayına ait toplam uluslararası doğrudan yatırımının yüzde 25'ini oluşturan 166 milyon ABD doları tutarındaki yatırımlarla lider konumda yer aldı. Fransa'yı, yatırım kaynaklarının çeşitlendirilmesine örnek teşkil eden 139 milyon ABD doları (yüzde 20,9) tutarındaki yatırımıyla Hollanda yakından takip etti. BAE 105 milyon ABD doları (yüzde 15,8) ile üçüncü sırayı alarak Orta Doğulu yatırımcıların Türkiye'nin ekonomik ortamına olan ilgisinin devam ettiğini gösterdi.

Son rakamlar, sektörler ve bölgelerden gelen çeşitli katkılarla, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım ortamının dinamik niteliğinin altını çiziyor. Ayrıca, daha geniş kapsamlı ekonomik gündemdeki zorluklara rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki çekiciliğinin devam ettiğini de vurguluyor.
" src=
Türkiye; Yatırım; UDY