6.03.2024

YASED’in 43. Olağan Genel Kurulu’nda Türkiye'deki Yatırım Fırsatları Vurgulandı

​​Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 43. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da toplanarak kamu, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve özel sektörden temsilcileri bir araya getirdi. Seçkin konuklar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın yanı sıra büyükelçiler ve uluslararası ve yerel kuruluşların yöneticileri de yer aldı.

Kurulda konuşan Bakan Kacır, YASED'in Türkiye'yi nitelikli uluslararası doğrudan yatırıma kavuşturmada oynadığı aktif rolü vurgulayarak, devletin çeşitli sektörlere verdiği destekler hakkında bilgi sundu: “Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ile dijital dönüşüm alanlarında desteklediğimiz, orta-yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 103 milyar TL tutarındaki 182 proje ile cari açığımızın kapanmasına yılda 7 milyar ABD doları katkı sunacağız."

Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir üretim üssü olarak konumlandırılmasının önemine dikkat çekerek, yatırım kararlarını destekleyecek güçlü bir AR-GE altyapısı ihtiyacını vurguladı.

Türkiye'nin yatırım çekmedeki başarısının altını çizen Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, ülkeye 2003 yılından bu yana 262 milyar ABD doları değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldiğini kaydetti. Dağlıoğlu, “2003'te 6 bin olan uluslararası şirket sayısı, ciddi bir artışla bugün 80 binin üzerine çıktı." dedi. Türkiye'nin orta-üst gelirli bir ülkeye dönüşmesini ve küresel ihracattaki artan payını vurgulayarak, “Türkiye 2003 yılında 3.000 ABD Doları seviyesindeki kişi başına düşen gelirle alt-orta gelirli ülkeler arasında yer alıyordu, ancak şimdi 13.000 ABD Doları ile üst-orta gelirli ülkeler arasında." ifadesini kullandı. Dağlıoğlu ayrıca, “Türkiye'nin küresel ticaretteki payı o dönemde yüzde 0,5'in biraz üzerindeyken şu anda yüzde 1,1'in üzerine çıktı." dedi.

YASED Başkanı Engin Aksoy, uluslararası yatırımcıları çekmede yatırım ve büyüme güncellemelerinin önemine dikkat çekerek, YASED üyelerinin Türkiye'nin gücünü yansıtma ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamadaki önemli rolünün altını çizdi. Aksoy, cazip bir yatırım ortamının oluşması için mevzuatların öngörülebilir olmasının ve makroekonomik istikrarın gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin küresel alanda rekabet gücünü artırmak için mevzuat çerçevelerinde sürekli iyileştirme yapılmasının önemine değindi.

Kurulda ayrıca YASED Başkan Yardımcısı Işıl Yalçın'ın moderatörlüğünde "Küresel ve Bölgesel Gelişmeler ve İş Dünyasına Etkileri" konulu panel düzenlendi. Aralarında Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve Ekonomi Profesörü Dr. Fatih Özatay'ın da bulunduğu panel katılımcıları, küresel ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri uzun vadeli ekonomik perspektiften değerlendirdi.
" src=
Türkiye; YASED; yatırım; UDY; ekonomi