2.06.2008

GAP’a 2012’ye kadar 14.5 milyar YTL kaynak

Gözlem - Hükümetin 6 aydır hazırladığı ve yaklaşık 28 milyar YTL’lik büyüklüğe sahip GAP Eylem Planı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. GAP’ın olumlu sonuçlarının sadece bölgeye değil, tüm Türkiye’ye yansıyacağını belirten Erdoğan, “Finansman kaynağımızı belirledik, yapılacak işleri somut bir takvime bağladık. Bu projeler gerek bölge insanımız, gerek Türkiye’nin her tarafında bütün milletimiz için talih değiştirecek ve bunun yanında tarihe bir yeni dönemin başlangıcı olacak önemli oranda sonuçlar üretecektir” dedi. Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı’nda ‘dört ana eksen’ altında ve 5 yılda bütçeden toplam 14.5 milyar YTL (12 milyar dolar) kaynak ayrıldı. Planda 4 ana eksen; ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak sıralandı. Bütçeden sağlanacak 14.5 milyar YTL’nin 10.5 milyar YTL’lik kısmı altyapının değiştirilmesine, 2.7 milyar YTL’lik kısmı ise sosyal gelişmenin sağlanmasına harcanacak.
/Style%20Library/Invest/images/news.png