3.09.2008

"Enerji"de yeni yol haritası

Dünya - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji sektöründe özelleştirme ve yerli kaynak kullanımı ağırlıklı yeni yol haritasını belirledi. Bakanlık, 2004 yılında yayımlanan 'Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi'nin serbest piyasaya geçiş döneminde duyulan ihtiyaçlar, aradan geçen süre içinde gerçekleştirilmiş olan çalışmalar ve yasal düzenlemeleri dikkate alarak yeniden düzenlenmesine karar verdi. Bakanlık konuyla ilgili hazırladığı taslağı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görüşüne sundu. İlgili kuruluşların görüşlerinin de alınmasından sonra son şeklini alacak olan taslak, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile çıkacak. Taslağa göre, enerji sektöründe rekabetçi bir serbest piyasa oluşumu çalışmalarına devam edilecek, rekabetçi piyasa oluşumu araçları arasında yer alan üretim ve dağıtım özelleştirmeleri tamamlanacak ve iyi işleyen bir rekabetçi piyasa yapısı oluşturulacak. Taslakta, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en az % 55 olması hedefleniyor. Ayrıca, nükleer santrallerin payının 2020 yılına kadar asgari % 8, 2030 yılına kadar ise % 20 olması öngörülüyor. Doğalgaz kaynaklı enerji payının da 2020 yılına kadar % 30'un altına düşürülmesi hedefleniyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png