5.01.2009

Üst düzey yönetici maaşlarına SPK denetimi

Vatan - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin üst düzey yöneticilerinin (CEO) maaşlarını incelemeye aldı. Kurul, açıklanacak ilk mali tablolardan itibaren, tüm şirketlerin mali tablolarını inceleyerek kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili bilgi vermeyen şirketler hakkında idari para cezası uygulayacağını ve işi yakından takip edeceğini duyurdu. SPK Başkanı Turan Erol, SPK’nın kilit yönetici personelin maaşlarına ilişkin kararı konusunda açıklama yaptı. Kilit yönetici personel ile işletmenin menfaatleri arasında çatışmanın ortaya çıktığı en önemli alanlardan birinin mali haklar olduğunu; mali hakları oluşturan temel kalemlerin sabit ve/veya performansa dayalı olarak ödenen ücret ile diğer yan ödemeler olarak sınıflandırılabildiğini ifade etti. “Kilit yönetici personelle ortaklık arasındaki menfaat ilişkisinin, ortaklığın finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını etkileyecek kadar önemli tutarlara ulaşabileceği görülmektedir. Kilit yönetici personele sağlanan menfaatler açısından emsaline uygunluk ilkesi geçerlidir” diyen Erol, kamunun detaylı olarak bilgilendirilmesinin, şirkette emsallerinden farklı bir ücret politikası uygulanıyorsa bu farklara ilişkin bir açıklama yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Erol, şirketlerin kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili açıklama zorunluluğu bulunduğunu ve buna uymayanlara para cezası verileceğini söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png