5.06.2009

Yatırım ve istihdamı artıracak yeni teşvik paketi açıklandı

TurkishPress.com – Başbakan Tayyip Erdoğan, uzun süredir beklenen, istihdamı artırmayı ve sıfırdan yatırımları Türkiye’ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketini açıkladı. Teşvikler, Türkiye’nin kalkınmada öncelikli doğu ve güneydoğu illerinde yatırım yapan firmalar için kurumlar vergisini % 2’ye düşürmeyi, çalışan maliyetlerini azaltmayı ve kredi garantisini kapsıyor. Başbakan Erdoğan, istihdamı artırmayı amaçlayan diğer teşviklere ek olarak yeni teşvik sisteminin “Büyük Proje Yatırımları”, “Bölgesel Yatırımlar” ve “Sektörel Yatırımlar” olmak üzere üç kategoriye ayrıldığını söyledi. Erdoğan, Büyük Proje Yatırımları kapsamında vergi indiriminin, transit boru hattı, hava araçları, metal, madencilik, ulaştırma ve petrol arıtma sektörleri dâhil olmak üzere 12 sektöre yapılacak olan 250 milyon TL’nin üzerindeki (160 milyon ABD doları) yatırımlar için geçerli olacağını bildirdi. Erdoğan, yatırımcıların işçiler için ödenen sigorta primleri, ücretsiz arazi ve ucuz krediler konusunda destekleneceğini belirtti. Bölgesel Yatırımlara ilişkin olarak Erdoğan, bu yatırımlarda Türkiye’nin dört bölgeye ayrıldığını ve daha az gelişmiş bölgelere yatırım yapanlara daha fazla teşvik verileceğini söyledi. Kurumlar vergisi oranları, birinci bölge için % 20’den % 10’a, ikinci bölge için % 8’e, üçüncü bölge için % 4’e ve dördüncü bölge için % 2’ye düşürülecek. Yeni teşvik sistemi kapsamında Türkiye, kalkınmada öncelikli iller olan güneydoğu illerinde tarım ve tekstil yatırımlarını teşvik ederken, batı illerinde elektronik ve otomotiv sanayi yatırımlarını destekleyecek. Teşvik paketiyle ilgili herhangi bir rakam açıklanmamakla birlikte, basında daha önce çıkan haberlere göre yeni ekonomik teşvik paketinin büyüklüğü 60 milyar TL (39 milyar ABD doları) olarak tahmin ediliyor. Başbakan Erdoğan paketin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili olarak, “Krizi bir fırsata çevirmek ve rekabet gücümüzü artırmak için bu paketi uygulamaya koyacağız. En kısa sürede, paketi uygulamaya koymayı amaçlıyoruz. Hedefimiz 2010. Paketi bu tarihe kadar uygulamaya koymuş olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. İstihdama destek Başbakan Erdoğan, ayrıca, yaklaşık 1 milyar TL (648.1 milyon ABD doları) büyüklüğünde istihdamı artırıcı bir paket açıkladı. İstihdam artırıcı paket, okulların ve hastanelerin yenilenmesi, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarına destek verilmesi ve çevre reformlarının yapılmasını kapsıyor. Erdoğan, 30 Nisan tarihinden sonra işe alınan çalışanlar için şirketlerin sosyal güvenlik sigortası primi ödemeyeceklerini ve bunun 120.000 kişiye istihdam sağlayacak bir adım olduğunu belirterek bu paketle toplam 500.000 kişiye istihdam sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png