6.01.2011

Türkiye’nin sanayi strateji belgesi açıklandı

Hurriyet Daily News - Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak için bir yol haritası niteliğindeki “Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı. 2011-2014 yılları arasını kapsayan ve 72 eylemden oluşan plan Türkiye’nin stratejik konum, genç nüfus, sanayi altyapısı ve üretimdeki çeşitlilik gibi özelliklerinin daha da etkin hale getirilmesini öngörüyor.

Enerji verimliliği, bilgiye dayalı ekonomi ve teknoloji transferlerine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı planda Ar-Ge çalışmalarına verilen devlet teşviklerinin artırılması yer alıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli düzenlemeler içeren plan, bu kapsamda KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda kolaylıklar getiriyor.

Plana göre ileri teknoloji gerektiren nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda kapasite oluşturma çalıştırmalarına ağırlık verilerek, sınaî mülkiyet hakları konusunda, bilinçlendirme, teşvik sistemi ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Ayrıca, yapılacak yeni limanlar, lojistik merkezleri ve demir yolları ile Türkiye’nin ticaret, taşımacılık ve lojistik gibi alanlarda etkinliğinin artırılması da planda ağırlık verilen konular arasında yer alıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; sanayi strateji belgesi; sanayi bakanlığı; nihat ergün; ar-ge teşvikleri; kobi desteği; lojistik merkezi; eylem planı