8.05.2009

Ar-Ge yatırımları Türkiye'yi krizde 'ilaç' üssü yaptı

Referans - Türkiye, Ar-Ge yatırımlarını teşvik eden politikalarla ilaç sektöründe krizi fırsata çevirmek üzere. Dev şirketler Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye kaydırırken, hedef yeni hastalıklarda kullanılacak ilaçları keşfetmek. Abdi İbrahim, Bilim İlaç ve Eczacıbaşı-Zentiva gibi yerli firmalar ise birbiri ardına kurdukları yeni üretim tesisleri ve "eşdeğer ürün" üzerine yaptıkları çalışmalarla batılı ülkelere ilaç ihraç etme yolunda. Kişi başına sağlık harcamasında OECD ortalamasının beşte birine sahip olan Türkiye, 72 milyonluk nüfusu ile ilaç şirketlerinin iştahını kabartıyor. Uzmanlar, hâlihazırda yalnızca 30 milyon ABD doları tutarında klinik araştırma pazarına sahip Türkiye'nin, yakın zamanda bu alanda parlayacak birkaç ülkeden biri olacağını belirtiyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png