8.08.2008

IMF: “Türkiye’de etkili rol oynamayı sürdürebiliriz”

Hürriyet - IMF’nin karar makamı olan İcra Kurulu’nun Türkiye için program sonrası değerlendirme çalışmalarını sona erdirmesinin ardından yayımlanan açıklamada, Türk ekonomisinin 1990’lı yıllardan bu yana geçirdiği değişimler ve IMF programlarının buna etkisi tartışıldı. Sonuç bölümünde ise, Türkiye ile IMF arasında bundan sonra nasıl bir ilişki kurulursa kurulsun, sağlıklı politikalara ve reformlara bağlılığın başarıda kilit rol oynayacağına işaret edildi. Açıklamada, “1990’ların sonunda Türkiye kronik enflasyon, yüksek bütçe açıkları, gittikçe artan kamu borçları, yüksek reel faiz oranları, düşük düzeyli istikrarsız büyüme ve kötü yönetilen düşük sermayeli bir bankacılık sisteminden muzdaripti. Son stand-by düzenlemesinin tamamlandığı Mayıs 2008’de ise, ekonomi bir transformasyon geçirdi. Enflasyon gözle görülür biçimde düştü, kamu borç oranları belirgin ölçüde azaldı, bankacılık sistemi yeniden yapılandırıldı ve Türkiye uzun vadeli bir ekonomik büyüme sağladı” denildi. Türkiye’nin özellikle mali alanda yapısal reformlarda daha fazla ilerleme sağlanmasından kazanç elde edeceği ifade edilen açıklamanın sonunda şunlar dile getirildi: “Direktörler, Türkiye’nin ekonomik istikrarını perçinleme ve diğer zafiyetlerini giderme çabasında Fon’un etkili bir rol oynamaya devam edebileceği yönünde hemfikirdir. Bazı direktörler de mevcut küresel finans ortamındaki zorluklar göz önüne alındığında, Türkiye ile program angajmanı yapılmasında yarar görmektedir. Bütün direktörler, Türkiye ile Fon’un arasında ne tür bir ilişki olursa olsun, sağlıklı politikalara ve reformlara bağlılığın, ekonomik başarı sağlanmasında en temel unsur olduğu konusunda görüş birliğine içinde.”
/Style%20Library/Invest/images/news.png