10.03.2008

IMF'ye niyet mektubu bu ay içinde gönderilecek

Ekonomist - Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki mevcut stand-by düzenlemesinin 7'nci Gözden Geçirmesi'ne ilişkin niyet mektubu, bu ay içinde IMF'ye gönderilecek. Niyet Mektubu'nun yazımının tamamlandığı, mektubun gönderilmesi için IMF için en önemli kriterlerden biri olan Sosyal Güvenlik Reformu’ndaki ilerlemeler bekleniyor. 7'nci Gözden Geçirme'nin ardından, geriye kalan iki gözden geçirme birleştirilecek. 19'uncu stand-by düzenlemesi, mayıs ayı başında sona erecek. Niyet Mektubu'nun IMF'ye gönderilmesinin ardından, İcra Direktörleri Kurulu'nun mektubu onaylayarak 7'nci Gözden Geçirme'yi tamamlaması bekleniyor. IMF ile mevcut stand-by anlaşması çerçevesinde, geriye kalan yaklaşık 3.4 milyar dolarlık kredi, iki eşit parça halinde kullandırılacak. Kredinin ilk dilimi olan 1.7 milyar dolar, 7'nci Gözden Geçirme'nin ardından, kalanı da birleştirilecek olan son Gözden Geçirme'de verilecek. Mayıs ayında sona erecek olan 19'uncu stand-by düzenlemesinin yerini alması beklenen yeni programın alternatifleri görüşülürken, mali destek içermese de yine stand-by çerçevesinde bir anlaşmanın yapılacağı belirtiliyor. Verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve gelir idaresini daha da etkinleştirecek adımların da önemli olduğunun altını çizilirken IMF'nin şu aşamada, sosyal güvenlikteki ilerlemeye daha öncelik verdiği vurgulanıyor. Niyet Mektubu çerçevesinde, yapısal reformların gerçekleştirileceği ve küresel gelişmeler de dikkate alındığında, güçlü bir kamu maliyesine yönelik önlemlerin uygulanacağı ifade ediliyor. Sosyal güvenlik yasa tasarısının yasalaştırılması, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve gelir idaresini daha da etkinleştirecek adımların atılmaya devam edileceği, bu kapsamda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi bünyesindeki büyük vergi mükellefleri diliminin güçlendirilmeye ve kayıt dışının önüne geçecek tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulanıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png