10.09.2008

Avrupa Yatırım Bankasına temsilcilik açma izni verildi

Reuters - Avrupa Yatırım Bankası'na (AYB) Türkiye'de temsilcilikler ve bağlı ofisler açma yetkisi verildi. Resmi Gazete'nin 6 Eylül tarihli sayısında yer alan konuya ilişkin anlaşmaya göre, AYB, Ankara veya İstanbul'da yerleşik olmak üzere iki temsilcilik ve bunlara bağlı ofisler açabilecek. Resmi faaliyetleri kapsamı içinde, AYB temsilcilikleri, bunların varlıkları, mülk ve gelirleri, kamu hizmetleri karşılığında ödenen ücretler hariç olmak üzere, tüm vergilerden, resmi kullanım amacıyla ithal ve ihraç edilen mallar için, tüm gümrük vergilerinden, faaliyetlerini yerine getirmek üzere resmi kullanım amacıyla ithal edilen araçlar için gümrük vergisi ve harçlarından muaf olacak. Üçlü Çerçeve Anlaşması hükümleri saklı kalarak, AYB Türkiye'de tüzel kişiliğe sahip olacak ve görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilecek. Bu taşınmaz mallar, temsilciliklerin ve AYB temsilcilerinin, memurlarının ve çalışanlarının konutlarından oluşabilecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png