10.12.2012

İlaç firmaları için özel endüstri bölgeleri geliyor

Dünya - Türkiye'de ilaç üretiminin teşviki amacıyla ilaç firmaları için özel endüstri bölgeleri geliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hazırlanan İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na içinde bulunduğumuz Aralık ayında son şekli verilecek ve Hükümet belgesi haline getirilecek.


İlaç sektöründeki yeni çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eylem planının sektörün bir yol haritası olacağını belirterek, ilacın teşvik sisteminde stratejik sektörler arasında yer aldığını hatırlattı. İlaç sektörünün yüksek katma değerli ürünler geliştirmesi ve Ar-Ge potansiyeline bağlı olarak stratejik sektör olarak belirlendiğinin altını çizen Bakan Ergün, sektörde 2011 yılında 5 milyar dolarlık ithalat ve 620 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.


Ergün, "Önemli miktarlarda ve çeşitlilikte üretim ve ihracat imkanına sahip ve katma değeri yüksek olan ilaç sektörünün ülkemiz, 2023 hedefleri doğrultusunda bir yol haritası oluşturulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımız özel sektör, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ilaç sektörüne yönelik stratejik planın hazırlanması toplantıları düzenlemiştir" dedi.


Toplantılar çerçevesinde tüm taraflarla birlikte 2010-2014 dönemine ilişkin taslak eylem planı oluşturulduğuna vurgu yapan Ergün, Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay alarak dünya ilaç endüstrisinde küresel bir oyuncu haline gelmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; sağlık sektörü; ilaç sanayi; türkiye ilaç üretimi; ilaç sektörü strateji belgesi; nihat ergün