11.04.2008

Türkiye, 4 basamak atladı 15'inci büyük ekonomi oldu

Dünya - Milli gelir hesaplarında 'yeri seriye' geçilmesiyle 2008 yılında 941 milyar 584 milyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle gayri safi yurtiçi hasılaya (SGP-GSYH) ulaşacak olan Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 19'unculuktan 15'inciliğe yükseldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) resmi internet sitesinde, 2006-2013 dönemi tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin hesaplamada Birleşmiş Milletler sistemi yerine Avrupa Birliği sistemini esas alan ve baz yılını 1987'den 1998'e çeken yeni seriye geçilmesi IMF tahminlerinde yer aldı. Yeni seri milli gelir rakamlarını yaklaşık üçte bir oranında büyüttü. Bu durum, milli gelirde reel bir artışı ifade etmiyor, ancak ekonominin aslında var olan ama eski seriyle ölçülemeyen üçte birlik bölümünün milli gelir rakamlarına eklenmesiyle bulunuyor. IMF tahminlerine göre, eski seriyle 2008 yılında 773,7 milyar dolarlık SGP-GSYH ile 19'uncu sırada yer alması beklenen Türkiye, yeni seriyle 941 milyar 584 milyon dolarlık SGP-GSYH 15'inci sıraya çıktı. Türkiye'nin, 2008 tahminlerine göre cari GSYH'si ise 748 milyar 301 milyon dolar olacak. Bu rakamla, Türkiye'nin en büyük ekonomiler arasında, 17'ncilikteki sırası değişmeyecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png