11.11.2010

Dünya Bankası: Türkiye kriz öncesinden daha iyi durumda

Dünya - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, "Türkiye'de istihdam ve işsizlik iyileşti, ekonomik büyüme geri geldi" dedi.

Türkiye'nin bunu çok fazla ihracat yapması ile gerçekleştirdiğini söyleyen Zachau, "AB'ye de çok fazla ihracat var. Ülke yatırımları karşılayabilmek için yurt dışından kredi de alıyor. Türkiye'deki ekonomik büyüme artışa geçti. Büyüme muhtemelen % 7 olacak. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına gelen katma değer ve ekonomik değer, kriz öncesinden çok daha iyi hâle geldi. Dünyada kriz öncesinden daha iyi durumda olan sadece birkaç ülke var. Türkiye de bunlardan biri" dedi.

Dünyada yatırım bakımından gözde yerler arasında Türkiye'nin başta geldiğini söyleyen Zachau, "Türkiye'de çok iyi bir yatırım ve iş ortamı bulunuyor" diye konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; dünya bankası; ulrich zachau; türk ekonomisi; kriz öncesi; istihdam