12.01.2009

Nabucco önem kazanacak

Cumhuriyet - Londra'nın önde gelen bir çokuluslu enerji şirketinin üst düzey yöneticisi konumundaki Mehmet Öğütçü, "AB'nin kendisine alternatif güzergâhlar aradığı bir dönemde 'dördüncü arter' olarak da bilinen ve 2004 yılında ilk defa ortaya atılmış olan Nabucco, daha fazla aciliyet kazanacak, Türkiye'nin haklı istekleri ile AB'nin güveninin sarsılmamasını sağlayacak orta yolun bulunması için zaman geldi, geçiyor" dedi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png