12.06.2009

Hükümet, AB Sekreterliğini güçlendiriyor

Dünya – Türk hükümeti, AB üyeliğine yönelik reform çabalarının hızlandırılması girişiminin bir parçası olarak, yeni bir kadro ve AB ile ilgili konularda tam yetkilendirmeyle birlikte Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ni (ABGS) gözle görülür bir biçimde güçlendirmeyi planlıyor. Plana göre, ABGS bir yurt dışı örgütlenmeye sahip olacak ve Genel Sekreterliğin yurt dışı şubelerinde de altı AB Danışmanı görevlendirilecek. ABGS tarafından işe alınacak yeni personelin büyük bir kısmı AB ilişkileri konusunda yardımcı uzmanlar olarak atanacak. Aynı zamanda, dört genel sekreter yardımcısı görevlendirilecek ve görev süresi boyunca ABGS Genel Sekreteri de büyükelçi statüsüne sahip olacak. AB ile olan müzakere sürecinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla ABGS, üyelik görüşmelerinin yürütülmesinde merkezi bir rol oynayacak. Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Egemen Bağış, pazarlık sürecinin yönlendirilmesinde kilit rol üstlenecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png