21.02.2011

Yabancıların gözü enerji sektöründe

Milli Gazete - Yabancı sermaye gözünü Türkiye'deki enerji yatırımlarına dikti. Enerji sektöründe faaliyette bulunan uluslararası sermayeli 116 şirket, 2010 yılındaki toplam yatırım girişinin % 34'ünü oluşturdu.

Net doğrudan yabancı yatırım girişinin, bir önceki yıla göre % 5,8 artışla 8 milyar 899 milyon ABD dolarına ulaştığı 2010 yılında 3.233 uluslararası sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılında kurulan şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 1.311 adet ile ilk sırada AB üyesi ülkelerin olduğu belirlendi. AB sermayeli şirketlerin dağılıma bakıldığında 460'ının Almanya, 162'sinin Hollanda, 161'inin İngiltere, 96’sının İtalya sermayeli şirket olduğu tespit edildi. Geriye kalan 432 şirketi ise diğer AB ülkeleri oluşturdu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; enerji yatırımı; enerji sektörü; yabancı yatırım; dyy; yabancı sermaye