21.03.2008

Danıştay'dan Petkim'in satışına ikinci vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Petkim'in % 51 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesiyle ilgili "üstün kamu yararı yok" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, Danıştay 13. Dairesi'nden satışa ikinci vize kararı çıktı. (HÜRRİYET)
/Style%20Library/Invest/images/news.png