22.07.2009

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa’nın enerji devi olacak

Hurriyet Daily News – Gelişmekte olan küresel pazarlar hakkında inceleme ve analizler yayınlayan Business Monitor International’ın raporuna göre, Türkiye 2013 yılında, Orta ve Doğu Avrupa’daki enerji üretiminin % 10’undan fazlasını gerçekleştirecek ve komşularına elektrik satacak. Business Monitor International tarafından endüstrideki strateji uzmanları, hizmet sağlayıcılar, şirket analistleri-danışmanları, devlet daireleri, meslek odaları ve düzenleyici kuruluşlar için hazırlanan Türkiye Enerji Raporu’nda, Orta ve Doğu Avrupa’da 2007 yılında enerji üretiminin 2006 yılına göre % 1,9 artışla 2,053 teravat-saat (TWh) olarak gerçekleştiği belirtildi. Türkiye’deki termal enerji üretimi 2007 yılında yaklaşık 147 TWh olarak hesaplandı. Bu rakam, bölgedeki toplam üretimin % 11,36’sına denk geliyor. 2013 yılında ise bu rakam, termal enerji üretiminin % 13,73’ünde pay sahibi olacak. 2007 yılında Türkiye’de gerçekleşen enerji tüketiminde dağılım % 31 doğalgaz, % 30,6 benzin, % 30,5 kömür ve % 7,9 hidroelektrik olarak gerçekleşti. Türkiye’deki enerji tüketiminin 2007 yılındaki 147,8 TWh’den 2013 yılının sonunda 176,7 TWh’ye yükselmesi bekleniyor. Elektrik üretiminde yıllık % 6,5’lik bir artış olacağı öngörüsüyle, ihracatın 2007 yılındaki 43,1 TWh’den 2013 yılında 96,7 TWh’ye çıkacağı hesaplanıyor. Business Monitor International, 2007-2018 dönemi için Türkiye’nin elektrik üretiminde, Orta ve Doğu Avrupa’daki en yüksek orana yakın olan, % 72,5’lik bir artış öngörüyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png