26.08.2009

Devlet yatırımları doğu illerine kayacak

Referans – Hükümet, ülke için uzun zamandır sorun yaratan doğudan batıya göçü önlemek amacıyla 2010-2012 döneminde Türkiye’nin doğu illerine yatırım yapılmasına odaklanacak. Hükümet, özellikle Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’ı içeren göç vermekte olan 12 ili cazibe merkezi haline getirmeye çalışarak “civardaki illerin” sosyo-ekonomik kalkınması üzerine çalışacak. Proje kapsamında, bu 12 ilin sosyal ve fiziksel altyapıları önümüzdeki üç yıl içinde geliştirilecek. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ni kamu kurumlarına gönderdi. Rehbere göre, devlet yatırımlarının genel önceliği, altyapı planlarıyla uyumlu olarak, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve üretkenliğin desteklenmesi olarak tanımlanıyor. Mevcut kaynak problemlerini ele alan rehber, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söylerken, kamu yatırım teklif ve kararlarının bölgesel ve sektörel analizler ışığında gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. 12 ilin yeniden yapılandırılmasına odaklanan yatırım planları geliştiren şirketlere devlet tarafından fon temini konusunda öncelik verilecek ve projelerini tamamlamaları için belirli bir süre tanınacak.
/Style%20Library/Invest/images/news.png