27.05.2009

AB, Şanlıurfa’ya enformasyon merkezi açıyor

Haber Türk – Avrupa Birliği (AB), vatandaşları katılım müzakereleri ve Türkiye’nin izlediği süreç konusunda bilgilendirmek amacıyla Şanlıurfa’da bir enformasyon merkezi açacak Şanlıurfa’daki merkez, Ankara’daki AB Komisyonu Delegasyonu Başkanı Marc Pierini ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sabri Ertekin’in katılacağı bir törenle açılacak. Törene ayrıca, Ankara’daki AB ülkelerinin büyükelçileri de katılacak. Şanlıurfa’daki merkez seminer, konferans ve panellerin yanı sıra, çeşitli kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. İlk örneği 1996 yılında Gaziantep’te açılan AB enformasyon merkezi daha sonra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon ve Van illerine de açıldı. Merkezler yerel ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png