27.12.2007

Doğrudan uluslararası fiili yatırım girişinde yüzde 0,7 artış

Türkiye'ye doğrudan uluslararası fiili yatırım girişi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 0,7 artışla net 16 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yatırımın, yüzde 59,8'i Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı oldu. Hazine Müsteşarlığı'nın Ekim ayı itibarıyla Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'ne göre, bu yıl Ekim ayı sonu itibariyle 14 bin 820 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 3 bin 208 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Ekim döneminde kurulan 3 bin 73 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri olmak üzere, toptan ve perakende ticaret ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı ile başka yerde sınıflandırılmayan (B.Y.S.) makine ve teçhizat imalatı izledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png