30.10.2009

Türkiye’nin yeraltı kaynakları 2,5 trilyon ABD doları değerinde

Dünya - Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin Türkiye’de bulunabildiği ve bunların bugünkü piyasa değerinin 2,5 trilyon ABD dolarının üzerinde olduğu bildirildi. MTA tarafından yapılan kapsamlı araştırmaya göre, 15,8 milyar mt ile rezerv miktarı bakımından birinci sırada cam ve seramik üretiminde kullanılan dolomit madeni yer alıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye‘de 700 mt görünür altın rezervi (6500 mt toplam muhtemel rezerv) ve 1926 mt görünür gümüş rezervi bulunuyor. Araştırmalara göre, Türkiye dünya metal maden rezervlerinin % 0,5’ini; endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2,5’ini; kömür rezervlerinin % 1’ini ve jeotermal potansiyelinin % 0,8’ini barındırıyor. Türkiye, ayrıca dünya doğal taş potansiyelinin % 40’ını ve bor rezervlerinin % 72’sini elinde bulunduruyor. Bor rezervleri bakımından dünyada ilk sırada yer alan ülke, tüm dünyanın bor ihtiyacını en az 400 yıl karşılayabilecek durumda.
/Style%20Library/Invest/images/news.png