29.04.2024

Yatırım Ofisi Başkanı Bloomberg Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde Konuştu

​Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Londra'da düzenlenen Bloomberg Sürdürülebilir İş Zirvesi'nde “In Focus: ESG in Emerging Markets (Odak Noktası: Gelişmekte Olan Pazarlarda ÇSY)" oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin bölgesel bir merkez olarak önemli rolünü vurgulayan Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye bakıldığında, daha geniş bir bölge için merkez işlevine sahip olduğu görülüyor. Çok uluslu şirketler yatırım kararlarını alırken yalnızca iç pazara odaklanmıyorlar. Başka pazarlara erişmek onlar için önemli. Türkiye'nin ihracat yapısına bakıldığında yarıdan fazlasının Avrupa, İngiltere ve ABD'ye yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla bu pazarlar müşteriler için sofistike tercihleri oluşturuyor."

Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştıran Dağlıoğlu, "Yenilenebilir enerjideki payımız bu ülkelerin çoğundan kesinlikle daha yüksek. Mevcut durumda yüzde 55'i yenilenebilir enerjiden olmak üzere 107 GW civarında kurulu üretim kapasitemiz var. Yatırım stratejimiz 2006 yılından bu yana yenilenebilir enerjiye odaklanıyor. 2035 yılına gelindiğinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 65'in üzerine çıkacak. Yenilenebilir enerji konusunda doğru yoldayız."
" src=
Türkiye; sustainability; SustainableBizSummit; energy; renewables