16.01.2020

Türkiye Büyük Atılımlar Yapacağı Yeni Bir Döneme Girdi

​​​​​2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı, 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada ekonomi, ticaret, savunma sanayii, eğitim, yargı, enerji, tarım, çevre, güvenlik, sosyal politikalar ve turizm konularına değindi. 2019 yılında ekonomi ile ilgili aşağıdaki konular öne çıktı.

• Türkiye'nin ihracatı 2019 yılında %2 artarak 180,5 milyar ABD dolarına ulaştı. 2019 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içinde AB ülkeleri %49,5 ile ilk sıradaki yerini korusa da Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracat değer açısından arttı. 2019 yılında değer bazında en yüksek ihracat artışı Orta Doğu ülkelerinde gerçekleşti.

• Türkiye'nin 2018 yılında 54,3 milyar ABD doları olan dış ticaret açığı, 2019 yılında %44,9 azalarak 29,9 milyar ABD dolarına geriledi. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2019 yılı için hazırladığı en fazla ihracat yapan 50 ülke listesinde Türkiye, ihracat artış oranında 7. ve ihracat hacmindeki artışta 5. sırada yer aldı.

• Türk savunma sanayii, 2002-2018 yılları arasında ihracatta 18,3 milyar ABD dolarına ulaşırken 64,9 milyar ABD doları ciro elde etti. Aynı dönemde, Türkiye, savunma ürünlerinde dışa bağımlılığını azalttı. 2002 yılında %20 olan yerli üretim oranı 2018 yılında %65'e ulaştı.

• TÜFE 2019 yılı için %11,84 olarak gerçekleşti. Bu değer, Aralık 2018'deki %20,30 değerinin oldukça altında olup %12 olan YEP hedefine göre düşüş gösterdi. Bu durum, 2020 yılı için belirlenen tek haneli enflasyon hedefine ulaşılacağının göstergesi oldu. 2003 yılı öncesindeki 16 yıllık dönem için ortalama enflasyon oranı %68,7 iken bu oran günümüzde %10,3'e geriledi. 

• Türkiye ekonomisi, 2019 yılının 3. çeyreğinde %0,9 büyüdü. 2019 yıl sonu ekonomik büyüme hedefi %0,5 olsa da Türkiye, önümüzdeki 3 yıl için %5 yıllık büyüme hedefliyor. Türkiye ekonomisinin küçüleceğini öngören uluslararası derecelendirme kuruluşları, 2019 yılında yaşanan gelişmelerin sonucunda, Türkiye için belirledikleri büyüme hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

• 2003-2019 yılları arasında Türkiye'ye toplam UDY (Uluslararası Doğrudan Yatırım) girişi 217 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşti.

• Türkiye, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu’nda 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yerleşti.​
" src=