1.09.2021

Türkiye Ekonomisi 2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Yüzde 21,7 Büyüdü

Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlama son hız devam ediyor. Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 1999 yılından beri en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi ve İngiltere'den sonra dünyada ikinci sıraya yerleşerek 2021 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 21,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2021 yılının birinci çeyreğindeki büyümesini yüzde 7,0'dan yüzde 7,2'ye revize etti. 1 Eylül tarihinde açıklanan veride GSYH ikinci çeyrekte cari fiyatlarla 188 milyar 566 milyon ABD dolarına ulaştı. Mayıs ayındaki kapanma dönemine rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürerek çeyrek bazda yüzde 0,9 büyüdü.

GSYH faaliyetlerinin analizinde stoklar hariç tüm unsurların ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunduğu görüldü. Yatırım harcamaları ve net ihracat sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 7,0 katkı yaparken, özel ve kamu harcamaları Türkiye büyümesine yüzde 13,7 ve yüzde 0,7 katkı yaptı.

" src=