Jean-Philippe COURTOIS

​​Başkan Yardımcısı ve Başkan - Küresel Satış, Pazarlama ve Operasyonlar, Microsoft

Jean-Philippe Courtois Görseli

İstanbul’dan 79 ülkeyi yönetiyoruz ve dinamik, çeşitlilik içeren ve yüksek kaliteli bir iş gücünden yararlanmanın rahatlığını yaşıyoruz. Bu ve diğer özelliklerin Türkiye için büyük bir potansiyel teşkil ettiğine inanıyoruz. Teknolojinin etkin kullanımıyla birlikte Türkiye’nin diğer ülkeler ve özellikle de AB pazarı için bir yazılım ve hizmet sağlayıcısı konumuna geldiğini görüyoruz. Microsoft Türkiye, ekonomik kalkınma ve kapasite artırma çalışmalarını desteklemek üzere Türkiye'nin yanında olacaktır.​​