3.01.2014

Yenilebilir enerjide 2023 hedefi yüzde 30

Dünya - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2023 yılında elektriğin en az yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının amaçlandığını söyledi.


Bakan Yıldız, 2002 yılında 12 bin 304 megavat olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün, 2013 yılı Kasım ayı itibariyle 2 kattan fazla artarak 25 bin 103 megavata yükseldiğini, 62 bin 147 megavatlık toplam kurulu gücün yüzde 40'lık bölümünün de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını belirtti.

 

Bakan Yıldız, bu yılın Kasım ayı itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün 16 bin 41 megavatını hidrolik barajlı, 5 bin 833 megavatlık kısmını hidrolik akarsu, 2 bin 695 megavatlık kısmının rüzgar, 311 megavatlık kısmının jeotermal ve 224 megavatlık kısmının katı atık santrallarından oluştuğunu, aynı tarih itibariyle 383 hidrolik akarsu, 72 hidrolik barajlı, 72 rüzgar, 13 jeotermal ve 38 de katı atık santralı bulunduğunu aktardı.


2023 yılında elektriğin en az yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının amaçlandığını vurgulayan Yıldız, ekonomik olarak yaklaşık 48 bin megavat potansiyeli olan rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesinin 2023 yılına kadar 2 bin 680 megavattan 20 bin megavata çıkarılmasının, 600 megavat ekonomik potansiyele sahip ve halen 311 megavat kurulu güç seviyesindeki jeotermal enerji potansiyelinin ise 2023 yılına kadar tam kapasite kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.


Yıldız, ekonomik ve teknik olarak değerlendirilebilecek hidrolik enerji potansiyelinin 2023 yılına kadar tam kapasite kullanılmasını amaçladıklarını kaydederek, güneş enerjisine yönelik 2013 yılında ilk faz olarak 600 megavatlık güneş enerjisi tesisi kurulması için lisans verilmesinin planlandığını, alınan başvurular ile güneş enerjisi alanında çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

 

Büyüyen ekonomisinin artan enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için peşpeşe atılımlar yapan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra 2023 yılına kadar iki faal nükleer santral ve toplam kurulu güçleri 18 bin megavatı bulan yerli kömüre dayalı termik santraller kurmayı planlıyor. Ülkenin kurulu gücünün  2023 yılında 120 bin megavata ulaşması hedefleniyor.

 


 

Rüzgar Türbini Görseli