4.11.2009

Özelleştirme geliri 50 milyar ABD dolarını aştı

Today’s Zaman - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1986 yılından beri gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı 50 milyar ABD dolarını aştı. Söz konusu özelleştirmelerin 38,2 milyar ABD doları ÖİB tarafından yapılırken, bu yılın Eylül ayı itibarıyla elde edilen özelleştirme geliri 1 milyar 832 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Özelleştirme İdaresi’nden edinilen bilgilere göre, ihalesi tamamlanmış, onay ve sözleşmesi imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarından ise 2,4 milyar ABD doları gelir bekleniyor. Yıllar itibarıyla gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinden elde edilen gelirlere bakıldığında, 1986-2002 döneminde ÖİB tarafından 8 milyar ABD doları tutarında özelleştirme yapıldığı görülüyor. 2003 yılında 187 milyon ABD doları gelir sağlanırken, 2004 yılında bu rakam 1 milyar 283 milyon ABD dolarına ulaştı. 2005 yılı, 8 milyar 222 milyon ABD dolarıyla en fazla özelleştirme gelirinin elde edildiği yıl oldu. 2006 yılında 8 milyar 96 milyon ABD doları gelir elde edilirken, 2007 yılında 4 milyar 259 milyon ABD doları, 2008 yılında ise 6 milyar 297 milyon ABD doları özelleştirme geliri sağlandı. 1986 yılından itibaren gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin yöntemlere göre dağılımına bakıldığında, % 53’ünün blok satış, % 23’ünün işletme tesis ve varlık satışı, % 19’u halka arz, % 3’ü İMKB’de satış ve % 2’si ise bedelli devirler oldu. 1986 yılından bu yana gerçekleştirilen özelleştirmelerin 20 milyar 199,2 milyon ABD doları blok satıştan, 8 milyar 906,9 milyon ABD doları tesis, varlık satışından, 7 milyar 91,2 milyon ABD doları halka arzlardan, 1 milyar 261,1 milyon ABD doları İMKB’deki satışlardan, 4,4 milyon ABD doları yarım kalmış tesis satışından, 708,4 milyon ABD doları ise bedelli devirlerden sağlandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png