6.04.2012

Stratejik yatırımlar teşvik rekoru kıracak, cari açığa ilaç olacak

Hürriyet - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni yatırım teşvik sisteminde Türkiye 6 bölgeye ayrıldı. Genel, bölgesel, stratejik ve büyük yatırımlar olarak 4 ayaklı hazırlanan sistemle yatırımcılara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destekler verilecek. Cari açığa çözüm olacak stratejik yatırımlara önemli destekler veriliyor. Bunlardan KDV iadesi desteği ise ilk kez uygulanıyor. Bölgesel bazlı sistemden il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilirken; savunma, havacılık, uzay ve eğitim yatırımları bölge ayrımı olmadan 5’nci bölge desteklerinden yararlanacak.

Yeni teşvik sisteminin temel hedefini “Öncelikle bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin, ülkemizde yatırım ve üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını, kümelenme faaliyetlerinin özellikle desteklenmesi, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini bu yeni sistemle hedefliyoruz” sözleriyle açıklayan Erdoğan, sistemin “genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki” olarak 4 ana bileşenden oluştuğunu söyledi. Yeni teşvik sistemi, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (asgari ücret üzerinden), faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi desteği sağlayacak.

Başbakan Erdoğan, desteklerin tamamından ya da bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkanı olacağını bildirdi. Sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımları özellikle destekleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Böylece ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede hangi ilde yapılırsa yapılsan, stratejik yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecek.”

Stratejik yatırımların teşviki ile ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin Türkiye’de üretilmesini, cari açığın da buna bağlı olarak azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, “İnanıyorum ki, hem yerli yatırımcı, hem uluslararası yatırımcı bu cazip teşviklerden yararlanacak, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir” dedi.

2009 yılından beri uygulanan bölgesel teşvik uygulamasının etkinliğini artırmayı hedefleyen yeni sistemde iller, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı bölgede sınıflandırıldı. Böylece yeni teşvik uygulamasında, bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi. İllerin bölgesel dağılımdaki yeri, TÜİK’in periyodik çalışmalarına göre gözden geçirilecek ve bir değişim varsa illerin listedeki yeri de değişecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; yeni teşvik sistemi; yatırım teşvikleri; teşvik programı; stratejik yatırım teşvikleri