7.11.2008

10 yıllık Piyango ihalesinde 20 milyon dolarlık teminat şartı

Hurriyet - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle, lisans devri yolu ile özelleştirilmesi için ihale açtı. Ön yeterlilik başvurusu 15 Ocak'a kadar yapılacak. Son teklifler ise 27 Şubat'a kadar verilecek. Geçici teminat tutarının 20 milyon dolar olacağı ihalede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisans, bir bütün olarak verilmek suretiyle özelleştirilecek. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Katılımcının veya bağlı bulunduğu grup şirketinin toplam varlıkları, 2006 veya 2007'de en az 250 milyon dolar olacak. Katılımcının toplam özkaynakları, 2006 veya 2007'de en az 150 milyon dolar olacak. Ortak girişim grubu ortaklarından birinin yatırım fonu olması halinde yatırım fonunun "yönetimi altındaki fonlar" tutarı en az 2 milyar dolar olacak. Yatırım fonları ortak girişim grubunda en fazla % 40 paya sahip olabilecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png