9.02.2009

Elektrik AB sistemine bağlanacak

Radikal- Türkiye elektrik sisteminin Avrupa elektrik sistemiyle eş zamanlı enterkonneksiyonuna ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü İlhami Özşahin, “Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerjiye karşı istek var, bizde de yenilenebilir enerji kaynakları bir hayli fazla. Buradaki enerjiyi, şirketler satın alarak kendi ülkelerindeki yenilenebilir kaynak oranını artırabilirler. Bu, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkı sağlayabilir" dedi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png